SEM

Met het blote oog kan een mens veel waarnemen: een kettingbreuk, een lekkende leiding, een verstopte buis, een scheurende plaat.
Voor het vaststellen van de oorzaak is het regelmatig nodig om menselijke zintuigen te helpen met geavanceerde apparatuur en toegepaste wetenschappelijke theorieën

Om te onderzoeken of een gebeurtenis op macro-schaal het gevolg is van processen op microniveau, is regelmatig zelfs een professionele lichtmicroscoop niet voldoende. Om het hyperkleine te kunnen onderzoeken heeft MCI een SEM (Scanning Electron Microscopy) met EDX (Energy Dispersive X-Rays) faciliteit in huis.
Voor technische details: lees meer.