Onderzoek

Integraal Onderzoek

Onderscheidend voor MCI is de integrale aanpak van een onderzoek. Een onderzoek begint meestal met een vooronderzoek op locatie waar de eerste hypothese wordt gevormd. Deze wordt verder onderbouwd middels onze geavanceerde onderzoekstechnieken (op locatie en in ons laboratorium). Na interpretatie van de onderzoeksresultaten worden heldere conclusies en pragmatische aanbevelingen geformuleerd, vaak worden we verzocht om de implementatie van de aanbevelingen verder te begeleiden.

Onderzoeksgebieden

Schadeonderzoek
Ons onafhankelijk onderzoek naar schades of performance-verlies door materiaal en corrosie problemen is veel gevraagd. Wij adviseren hoe u toekomstige problemen kunt voorkomen. 

+ Restlevensduuronderzoek
Restlevensduur vraagstukken komen veel voor wanneer assets hun ontwerpleeftijd naderen. MCI heeft de kennis en faciliteiten om restlevensduur beschouwingen uit te voeren. Met onze onderzoeksresultaten kan de integriteit van een installatie in kaart worden gebracht. Hieruit volgen de stappen die noodzakelijk kunnen zijn om de restlevensduur te verlengen.

Las en reparaties (IWE)
Veel schades treden op in en rondom lassen, wij ondersteunen u op het gebied van lastechnologie bij ontwerp en reparaties van uw installaties (WPS-en opstellen, ondersteuning EN1090, enz.).

Integriteits- en corrosiestudies
Wij brengen de mogelijke faalmechanismen en combinaties ervan in kaart die kunnen optreden in uw installatie. Door deze te inventariseren voor elk onderdeel in een installatie kunnen de meest geschikte inspectiemethodes worden geselecteerd en kan een risicoanalyse worden uitgevoerd.