Inhoud Modules

BESCHRIJVING INHOUD MODULES:

Bij alle modules is het doel om u meer inhoudelijke kennis te geven over het gedrag van materialen in relatie met hun omgeving. Door meer kennis en integraal inzicht op het gebied van faalgedrag van materialen bent u beter in staat om de integriteit van uw installatie te beoordelen waardoor de effectiviteit van uw installatie toeneemt.

De modules worden afgestemd op het niveau van de deelnemers; zowel als inspecteur, reliability engineer, maintenance engineer of -manager bent u gebaat bij een verhoogde awareness om de integriteit en betrouwbaarheid van uw installatie op peil te houden. Om de kwaliteit van de trainingen te optimaliseren wordt bij de meeste modules vooraf gevraagd waar voor ú de focus ligt binnen een onderwerp.

+ Algemene metaalkunde
Tijdens deze module wordt de basis gelegd in de begripsvorming voor het vak metaalkunde; Hoe worden metalen gefabriceerd? Wat voor mechanische eigenschappen hebben metalen nou eigenlijk? Wat is metallurgie en welke invloed heeft dit? Wat voor metalen zijn er eigenlijk? Eveneens worden diverse van deze materialen besproken, zoals koolstofstaal, roestvast staal en duplex.
 
+ Corrosie
Eén van de grootste oorzaken van ongeplande shut-downs en productieverliezen is corrosie. Binnen deze module worden de fundamenten van de verschillende corrosievormen begrijpelijk behandeld. Deze fundamenten zijn de basis voor corrosiepreventie en hoe te ontwerpen om corrosie geen kans te geven.
 
+ Schadeonderzoek
Er zijn vele oorzaken voor het falen van een installatie. Denk aan diverse type vermoeiïng, breuken, slijtage of corrosie. Het bepalen van de faalmechanismen is vaak van cruciaal belang. In deze module wordt in eerste instantie het schadeonderzoek behandeld om vervolgens een inzicht te geven in de diverse faalmechanismen door het behandelen van de diverse cases.
 
+ Lassen & Lasproblematiek
Welke lasprocessen zijn er? Hoe weet ik of ik iets wel of niet kan lassen? Welke problemen kan ik tegenkomen bij het lassen? En hoe kan ik installaties op een correcte manier repareren? Tijdens deze module wordt er fundamenteel ingegaan op deze vragen door een vooraanstaande expert op het gebied van lassen, dhr H. Schrijen.
 
+ Reliability & Fitness For Service
Uw installatie heeft een reparatie gehad, er zijn scheuren ontstaan of corrosie heeft geleidt tot wanddikteafname. Wat heeft dit voor invloed op de betrouwbaarheid van uw installatie? Kunt u hem nog op dezelfde manier gebruiken en voor hoe lang? Tijdens deze module worden de FFS principes behandeld, de theorie erachter en wat deze analyses bijdragen aan een betere betrouwbaarheid van uw installatie.
 
+ Kunststoffen en composieten
Tijdens deze module wordt er ingegaan op de opbouw en eigenschappen van kunststoffen en composieten. Ook het verwerken ervan en de specifieke toepassingsgebieden worden behandeld. Daarnaast zal er ingegaan worden op de mogelijke faalmechanismen voor deze materialen, zoals mechanische overbelasting, degradatie en chemische aantasting. Interesse gebieden kunnen vooraf worden aangegeven en kunnen in deze module worden verwerkt.
 
+ Water & waterbehandelingen
De kwaliteit van water is regelmatig een grote zorg met betrekking tot de integriteit van een installatie. Tijdens deze module zal worden ingegaan op o.a. de aanmaak en de verschillende behandelingen van proceswater, koelwater en ketelwater voor stoombereiding en welke problemen zich voor kunnen doen in het geval van een onjuiste conditionering.