Research

Integraal Onderzoek

What distinguishes MCI is its integrated approach to an investigation. An investigation usually starts with a preliminary investigation on location where the first hypothesis is formed. This is further substantiated through our advanced research techniques (on site and in our laboratory). After interpretation of the research results, clear conclusions and pragmatic recommendations are formulated; we are often asked to further supervise the implementation of the recommendations.

Onderzoeksgebieden

Failure Investigation
Ons onafhankelijk onderzoek naar schades of performance-verlies door materiaal en corrosie problemen is veel gevraagd. Wij adviseren hoe u toekomstige problemen kunt voorkomen. 

+ Restlevensduuronderzoek
Restlevensduur vraagstukken komen veel voor wanneer assets hun ontwerpleeftijd naderen. MCI heeft de kennis en faciliteiten om restlevensduur beschouwingen uit te voeren. Met onze onderzoeksresultaten kan de integriteit van een installatie in kaart worden gebracht. Hieruit volgen de stappen die noodzakelijk kunnen zijn om de restlevensduur te verlengen.

Las en reparaties (IWE)
Veel schades treden op in en rondom lassen, wij ondersteunen u op het gebied van lastechnologie bij ontwerp en reparaties van uw installaties (WPS-en opstellen, ondersteuning EN1090, enz.).

Integriteits- en corrosiestudies
Wij brengen de mogelijke faalmechanismen en combinaties ervan in kaart die kunnen optreden in uw installatie. Door deze te inventariseren voor elk onderdeel in een installatie kunnen de meest geschikte inspectiemethodes worden geselecteerd en kan een risicoanalyse worden uitgevoerd.